مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود

پادکست مدیتیشن احساس رضایت از خود

مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود

برای انجام مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود کافیست یک جای راحت داشته باشید و در حالت نشسته به این مدیتیشن گوش کنید.

مراحل انجام مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود:

برای انجام مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود، ابتدا به بدنت و نحوه ی نشستنت کاملا آگاه باش. دست و پاهایت را حرکت بده. شانه ها را کمی حرکت بده. مطمئن باش که همه ی عضلات صورتت رهاست. ستون فقرات کاملا آزاد و رهاست. زبان را به سقف دهان بچسبان. نفس راحت بکش.

مدیتیشن احساس رضایتمندی از خود احتیاج به تمرکز عمیق ندارد. پس در راحت ترین حالت ذهنی و بدنی قرار بگیر.

به دم و بازدم خودت آگاه باش. به این که در بازدم خستگی ها درحال خارج شدن و با هر دم هوای خنک و انرژی سالم درحال وارد شدن است آگاه باش.

به محیطی که در آن هستی، به صداها، بوها و گرما و سرمای جایی که در آن هستی آگاه باش.

خودت را به همین شکلی که نشستی زیر آبشاری از نور سفید ببین. نور سفید روی سر و شانه هایت میریزد. از بدنت عبور می کند و با هر عبور خستگی ها، تنش ها خارج می شود.

حجم نور سفید بیشتر می شود و بدن تو سبک تر، آرام تر، رهاتر.

نور سفید همیشه از جایی که دردها و هستگی ها هستند بیشتر عبور می کند؛ پس اجازه بده که از آن قسمت عبور کند تا بدنت ریلکس تر و رهاتر شود.

حجم نور سفید بیشتر، بدن تو آرام تر، رهاتر و رهاتر. نور سفید از قفسه ی سینه ی تو هم در حال عبور است و با این عبور ریه ها و قلب خستگی شان را به نور سفید می دهند و پاک و سالم و رها می شوند. قلب خوشحال، ریه ها مسرور از احساس رهایی و آرامش.

وقتی قلب خوشحال می شود، یک انرژی صورتی رنگ را دور تا دور خودش ایجاد می کند و تو کاملا در قفسه ی سینه آن را احساس می کنی. نیروی عشق تو متبلور می شود.

قلب رهاتر، اندام سبک تر، رهای رها و گوی صورتی دور قلب بزرگ و بزرگتر می شود. انقدر که قفسه ی سینه ی تورا پر کند؛ حتی کمی بزرگتر که دست ها، سرو گردن حتی پاها هم می توانند در این گوی صورتی قرار بگیرند.

همچنان نور سفید در حال بارش است، اما گوی صورتی هم تمام بدن تورا در بر گرفته و تو احساس گرم و نرم رنگ صورتی و نیروی عشق را داری در تک تک سلول هایت احساس می کنی. شاید از خود بپرسی که چرا؟

زیرا تو انسان زحمت کشیده و پرتلاشی هستی و قلب تو خوب می داند، که برای تو میتپد. اندام های تو خیلی خوب تورا میشناسند و برای بهبود شرایط محکم کار می کنند. همه ی اندام هایت به وجودت افتخار می کنند. همین باعث تشدید نور صورتی شده.

آن را حس کن! این احترامی که همه ی اعضای بدنت به تو دارند را احساس کن. بدن تو دوست دارد همیشه سالم باشد. ذهن تو دوست دارد که تو همیشه در آرامش و آسایش باشی. زندگی پر از موانع و مسائل حل شدنیست.

اندام هایت می خواهند به تو بگویند که مثل سرباز به تو کمک می کنند که تو بر هر چیزی فائق شوی.

نیروی قلبت را احساس کن. قلب امپراتور بدن است. اگر او دستور بدهد که عشق وجود تورا در بر بگیرد حتما می گیرد؛ مثل همین الان. حسش کن. به خاطر بسپرش و ازش لذت ببر.

دوست دارم بعد از اینکه چشمت را باز کردی همچنان این گوی صورتی را دور تا دور خودت احساس کنی. همه ی اعضای بدن تو به وجودت احترام می گذارند. به بودن تو احترام می گذارند. تو را دوست دارند و در هر شرایطی به تو کمک می کنند که تو به خواسته هایت برسی. دوستشان داشته باش.

دستهایت، پاهایت، سرو گردن، تنه، همه ی اندام های داخلی.. همه را دوست داشته باش. بگذار این رابطه ی عشق که از قلب شروع شده و به کل بدن رسیده باعث یکپارچگی تو شود.

آن را حس کن و لذت ببر.

از خدای خودت برای داشتن همچنین بدنی تشکر کن؛ بابت سلامتیت، بابت ذهن پاکت. و از او بخواه که بیشتر و بیشتر به تو کمک کند. به او قول بده که خودت را همیشه در یکپارچگی قرار می دهی. همیشه برای انسانیت تلاش می کنی و همیشه رزقی که به تو میرسد را در جای درست خودش مصرف می کنی.

خودت را دوست داشته باش. همه ی بدنت تورا دوست دارند. به دست هایت آگاه باش. به پاها آگاه باش. به اینکه حدودا 11 دقیقه ای در مدیتیشن هستی آگاه باش؛ به صداهای اطراف، به بوها.

دست هایت را حرکت کوچک بده، انگشت هایت را بازو بسته کن. از مچ دستت را حرکت بده. از آرنج دستت را حرکت بده. دست هایت را روی چشم هایت قرار بده و بگذار چند ثانیه ای بماند.

نفس های راحت بکش دست هایت را محکم بهم بمال و دوباره روی چشم هایت قرار بده. چشم ها و پیشانیت را ماساژ بده. روی سر و شانه هایت دست بکش. روی قفسه ی سینه دست بکش. پاهایت را حرکت بده.

 

درونا به خودت لبخند بزن و با یک لبخند چشم هایت را باز کن.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید