مدارک یوگا الاینس

نمونه مدارک بین المللی یوگا الاینس

مدارک یوگا الاینس

به گالری مدارک یوگا الاینس اینترنشنال هند در ایران خوش آمدید.

کانون پرورش تن و روان نماینده انحصاری یوگا الاینس اینترنشنال هند در ایران است و طبق مجوزی که از موسسه یوگا الاینس اینترنشنال هند دریافت کرده، می‌تواند یوگا و علوم در ارتباط با آن را تا سطح 500 ساعته برگزار نماید. بعد از دوره‌های بین المللی کانون پرورش تن و روان به شاگرادان از طرف یوگا الاینس، مدارک یوگا الاینس اعطا می‌شود.

گرند مستر ذاکرین (سید محمد حسام الذاکرین)، نماینده یوگا الاینس و گرند مستر نیرا (منیره منسوبی)، ناظرهای یوگا الاینس در ایران هستند.

پیش مربیگری مدیتیشن، پیش مربیگری پرانایاما، مربیگری مدیتیشن، مربیگری پرانایاما، مربیگری یوگانیدرا، مربیگری یوگا و دوره جامع یوگا و آیورودا از جمله دوره‌هایی هستند که در کانون پرورش تن و روان به صورت آنلاین برگزار می‌گردند.

پس از اتمام دوره‌ها مدارک ارسالی توسط یوگا الاینس در سایت کانون پرورش تن و روان برای همیشه قرار داده می‌شوند.

همچنین در این جا می‌توانید تصاویر افرادی که مدرک برای آن ها صادر شده است را در سایت رسمی یوگا الاینس اینترنشنال هند ببینید.

کانون پرورش تن و روان بر اساس مجوز خود می‌تواند مدارک معتبر ایرانی در زمینه یوگا را به مدرک بین المللی یوگا الاینس اینترنشنال هند و فدراسیون جهانی یوگا تبدیل کند.