تنفس چند مرحله ای

مقاله تکنیک تنفس چند مرحله ای

تنفس چند مرحله ای

تکنیک تنفس چند مرحله ای، در این ایام به سلامت ریه‌ها و آرامش درونی شما کمک بسیاری خواهد کرد.

در مقالات قبلی  به مبحث پرانایاما و اکسیداسیون درپرانایاما پرداخته شده و از فواید و تاثیرات آن بر تن و روان گفته شده است.

این تنفس، تکنیک تنفسی چند مرحله ای نام دارد.

مراحل انجام تکنیک تنفس چند مرحله ای به شرح زیر است :

 • فضایی راحت و آرام را برای انجام تمرین انتخاب کنید.
 • برای اینکه راحت باشید، می‌توانید روی یک پتو و یا کوسن بنشینید.
 • با پشت صاف بنشینید.
 • حالا کمی به دم و بازدم‌های معمولی خود توجه کنید.
 • بعد از توجه و آگاهی به تنفس‌های عادی و معمولی، اولین دمی که می‌گیرید در یک مرحله خارج
  می کنید.
 • می‌توانید بازدم را به طور هم زمان از راه دهان و بینی خارج کنید.
 • در مرحله بعدی دوباره دم می‌گیرید و بازدم را طی دو مرحله خارج می‌کنید.
 • در مرحله بعدی دوباره دم می‌گیرید و بازدم را طی سه مرحله خارج می‌کنید.
 • در چهارمین مرحله دوباره دم می‌گیرید و بازدم را طی چهار مرحله خارج می‌کنید.
 • در مرحله پنجم دوباره دم می گیرید و طی پنج مرحله بازدم را خارج می‌کنید.
 • و در آخر دم می‌گیریم و در یک مرحله بازدم می‌کنید.
تنفس چند مرحله ای

نکات مهم :

 • تکنیک تنفس چند مرحله ای را در منزل می توانید بین چهار تا پنج دور انجام دهید، یا تا لحظه ای که احساس شادابی و راحتی دارید.
 • اگر در طول تمرین تنفس چند مرحله ای احساس سرگیجه ، تهوع و یا تپش قلب داشتید به این معنی است که در انجام تکنیک دچار اشتباه شده اید و یا فشاری بیش از ظرفیت به ریه هایتان هنگام دم گرفتن وارد آوردید. در این موقعیت باید بلافاصله از تمرین خارج شوید. کمی مکث کنید تا به وضعیت عادی برگردید و دوباره توجه تان را به نفس های عادی خودتان بدهید و با آرامش و فشار کمتری تمرین را دوباره شروع کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید