مودرای انسجام فکری

مودرای انجسام فکری چیست

مودرایی که در این مقاله به شما آموزش می‌دهیم، مودرای انسجام فکری که یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های مودرایی است و بسیار به انسجام و تمرکز فکری کمک می‌کند خیلی از مواقع گسست ذهنی و عدم تمرکز باعث می‌شود کارها درست و به موقع انجام نگیرند و یا نیمه رها شوند. با انجام تکنیک از این پیشامد جلوگیری می‌کنیم.

مودرای انسجام فکری

توضیح کوتاهی در مورد مودراها

ما با مودراها به بخش لطیف (انرژی نیروی حیاتی) متصل می‌شویم. هر چقدر میزان تنش‌ها در ما کمتر باشند، این انرژی را راحت‌تر حس می‌کنیم. هر چقدر دریافت این بخش بیشتر باشد، تنش‌های ما کمتر است. در واقع یک ارتباط دو سویه بین آن‌ها وجود دارد.

در مودراها هر یک از انگشتان دست نماینده یکی از عناصر تشکیل دهنده بدن و یکی از چاکراها هستند.

 • انگشت کوچک مربوط به عنصر آب و چاکرای خاجی
 • انگشت انگشتری مربوط به عنصر خاک (زمین) و چاکرای ریشه
 • انگشت وسط مربوط به عنصر فضا (اثیر) و چاکرای گلو
 • انگشت اشاره مربوط به عنصر هوا و چاکرای قلب
 • انگشت شست مربوط به عنصر آتش و چاکرای شبکه خورشیدی
مودرای انسجام فکری

نکات مهم در انجام دادن تکنیک ها

 • مکانی مناسب برای انجام تمرین انتخاب کنید.
 • می‌توانید روی زمین و یا روی صندلی در حالت راحت بنشینید.
 • ستون فقرات را صاف نگه دارید.
 • حین انجام دادن تکنیک از انقباض گردن و سرشانه ها خودداری کنید.
مودرای انسجام فکری

مراحل انجام تکنیک مودرای انسجام فکری

 • دست‌ها را جوری بگیرید انگاری که یک توپ کوچک در دستانتان قرار دارد. داخل دست محدب است.
 • آرام نوک انگشتان دست‌ها را به هم می‌چسبانیم .
 • دست‌ها تقریبا بین ناف و قفسه سینه قرار دارند.
 • شست‌ها باید رو به سمت بالا باشند.

انجام تکنیک مودرای انسجام فکری به مدت 10 دقیقه در هر شبانه روز بسیار به تمرکز و انسجام فکری شما کمک می‌کند.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید