تکنیک تنفسی ریه

مقاله تکنیک تنفسی ریه ی چپ و راست

تکنیک تنفسی ریه


انجام تکنیک تنفسی ریه چپ و راست پرانایاما به افزایش حجم و ظرفیت ریه‌های شما کمک می‌کند و همچنین اگر فشاری بین دنده‌های شما است، برداشته شود و فاصله بین دنده‌ها را بیشتر می کند.

تکنیک تنفسی ریه

مراحل انجام  تکنیک تنفسی ریه به شرح زیر است :

 • فضایی راحت و آرام را برای انجام تمرین انتخاب کنید.
 • برای اینکه راحت باشید، می توانید روی یک پتو و یا کوسن بنشینید.
 • با پشت صاف بنشینید.
 • حالا کمی به دم و بازدم های معمولی خود توجه کنید و آگاه باشید.
 • دم و بازدم ها را از راه بینی انجام دهید.
 • در این مرحله، اول یک از دست‌ها را از پهلو بالا آورده ( راست و یا چپ )، نوک انگشتان دست به سمت سقف باشد و حالا به آرامی و نرمی تا جایی که می توانید، به سمت پهلوی مخالف خود خم شوید. هر پهلویی که در حالت کشش است به ریه همان سمت آگاه شوید. با دم عمیق به ریه خود بیشتر متمرکز شوید و هنگام بازدم دست را برمی گردانید و کنار بدن قرار می دهید.
 • در طول تمرین به آن قسمت که حجم ریه شما افزایش پیدا می کند، بیشتر آگاه باشید.
 • در این مرحله تکنیک را برای سمت مخالف انجام می دهید.
 • به طور متناوب یک بار این تکنیک را برای سمت راست و یک بار برای سمت چپ انجام می دهید.
 • تکنیک تنفسی ریه را بین 6 تا 9 بار می توانید انجام دهید.
تنفس ریه

نکات مهم :

 • اگر در طول تمرین احساس سرگیجه، تهوع و یا تپش قلب داشتید به این معنی است که در انجام تکنیک تنفسی ریه چپ و راست دچار اشتباه شده اید و یا فشاری بیش از ظرفیت به ریه هایتان هنگام دم گرفتن وارد آوردید.

 • در موقعیت باید بلافاصله از تمرین خارج شوید. کمی مکث کنید تا به وضعیت عادی برگردید و دوباره توجه تان را به نفس های معمولی بدهید و با آرامش و فشار کمتری تمرین را دوباره شروع کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

3 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید