سلف ماساژ زانو

مقاله سلف ماساژ زانو

سلف ماساژ زانو

در این مقاله یک تکنیک لذت بخش و پرفایده را برای سالم نگه داشتن ساختمان زانو به شما آموزش می دهیم.

زانو بزرگترین مفصل بدن انسان است. زانوها هنگام راه رفتن و ایستادن کل وزن بدن انسان را تحمل می کنند.

همچنین هنگام دویدن و بالا رفتن و پایین آمدن از پله ها فشار زیادی را متحمل می شوند.

ما می خواهیم با یک روش سلف ماساژ ساده به مرور سلامت را به زانوها برگردانیم یا به قولی آن ها را روغن کاری کنیم.

سلف ماساژ زانو

ما برای انجام این تکنیک بهتر است که نشسته باشیم یا وزنی روی زانوها نباشد.

انجام سلف ماساژ زانو به این شکل است که اگر ما کشکک زانو را یک بیضی یا با اغماض یک دایره فرض کنیم. اطراف کشکک زانو را با شصت دست به صورت دورانی ماساژ می دهیم؛ در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت.

به این صورت ما عضله ها و تاندون های زانو را ماساژ می دهیم که باعث می شود عبور جریان خون در پاها بهتر صورت بگیرد.

ما با این کار همیشه غضروف مفصلی سالم تری در زانوهایمان داریم و به بهبود عملکرد اندام زانو کمک می کنیم.

این تمرین را می توانید روزی 3 مرتبه و در هر ست 3 بار تکرار کنید.

این تمرین را انجام دهید و حس خوبتان را با ما به اشتراک بگذارید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید