بهبود چروک های اطراف چشم

بهبود چروک اطراف چشم

بهبود چروک های اطراف چشم

این مقاله به تکنیکی برای بهبود چروک های اطراف چشم اختصاص دارد.

مقدمه

درصورت تقریبا 50 عضله، تعداد زیادی استخوان و عروق خونی وجود دارد که به ما برای انجام حرکات صورت کمک می‌کنند.

همان‌طور که یک ورزشکار برای داشتن عضلاتی قوی و ورزیده نیاز به ورزش مداوم و مرتب دارد، عضلات صورت نیز برای داشتن شادابی و طراوت نیاز به رسیدگی و انجام ورزش مناسب دارند. اگر عضلات صورت از سلامتی کافی برخوردار نباشند، خون رسانی در صورت نیز مختل خواهد شد.

بهبود چروک های اطراف چشم

در این مقاله به معرفی تکنیکی برای بهبود چروک های اطراف چشم می‌پردازیم:

نکات مهم در انجام تکنیک‌های صورت:

1) قبل از تمرین بهتر است دست و صورت خود را بشویید.

2) بهتر است تمرینات را جلوی آینه انجام دهید.

3) می‌توانید حین تمرین بایستید یا بر روی یک صندلی راحتی بنشینید.

4) می‌توانید از یک روغن مناسب پوست و طبع بدن خود استفاده نمایید. (در صورتی که طبع بدن خود را نمی‌شناسید می‌توانید از روغن بچه استفاده کنید.)

5) تمام تکنیک‌های یوگای صورت باید با تمرکز بر روی دم و بازدم انجام گیرد.

6) تمرینات با آرامش و تمرکز انجام شود.

7) زمان انجام تکنیک ها در هر بار باید به مدت ده تا پانزده دقیقه باشد.

بهبود چروک های اطراف چشم

مراحل انجام تمرین بهبود چروک‌های اطراف چشم:

1) با سر انگشتان اشاره و میانی از شقیقه ها شروع به حرکت می‌کنیم، به سمت زیر چشم و تاج ابرو و ادامه می‌دهیم و سپس به سمت بالای ابرو و شقیقه ها این تکنیک را پنج بار انجام می‌دهیم.

2) با سر انگشتان اشاره و میانی، فشار کمی در شقیقه ها ایجاد می‌کنیم سپس انگشتان را به زیر چشم و تاج ابرو حرکت می‌دهیم و فشار کمی در تاج ابرو ها ایجاد می‌کنیم. سپس مجدد حرکت را به سمت بالای ابرو و شقیقه ها ادامه می‌دهیم.

حال در ادامه روی شقیقه ها فشار ایجاد می‌کنیم و انگشتان را حرکت می‌دهیم تا زیر چشم و تاج ابرو و این بار مجدد به زیر چشم و شقیقه ها بر می‌گردیم.

3) با سر انگشتان دست فشار‌های ریزی در زیر چشم ایجاد می‌کنیم تا خونرسانی افزایش پیدا کند و کم کم فشار را افزایش می‌دهیم.

4) انگشتان را به صورت مشت کرده و با بند دوم انگشتان از گوشه پایین داخل چشم فشار‌هایی را ایجاد کرده و به سمت شقیقه ها حرکت را ادامه می‌دهیم و مجداد حرکت را به داخل بر می‌گردیم.

5) سر انگشت میانی را در گوشه داخلی چشم قرار داده و سر انگشت اشاره را در گوشه خارجی چشم قرار داده. ( انگشتان به صورت هفت می‌شود) فشار ریزی ایجاد کرده و با چشمان خود سقف را نگاه می‌کنیم.

انجام این تکنیک ها به مدت بیست تا سی روز به صورت مداوم بسیار موثر و مفید می‌باشد.

بهبود چروک های اطراف چشم

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید