گرند مستر ذاکرین

درباره استاد

سید محمد حسام‌الذاکرین

استاد ذاکرین، پیشکسوت یوگا می باشند و در سال 2010 توسط اتحادیه آسیایی یوگا لقب استاد بزرگ گرفتند. ایشان از مدرسین با سابقه در انجمن یوگا ایران در درسنامه های یوگانیدرا ، پراتی آهارا ، پرانایاما و شناخت چاکراها هستند.

آدس ایمیل

zakerin.mh@gmail.com

صفحه اینستاگرام

gm.zakerin

شماره تماس

تلگرام

kanoonptr_com