در این مقاله می خواهیم از تاثیرات نیدرا سرما و گرما برایتان صحبت کنیم.

می گویند نیدرا خواب خردمند است.

آیا شما دوست دارید این خواب را تجربه کنید؟

تمرین یوگا نیدرای سرما و گرما از مجموعه تمرینهای متضاد یوگانیدرا است که به سوژه کمک میکند تا در امور زندگی در حالت تعادل باقی بماند.

تاثیرات نیدرا سرما و گرما

در هند باستان خردمندان از خواب هم برای رسیدن به هدف هایشان استفاده می کردند.

آنها در زمان خواب هم تمرین می کردند تا به فکرهایشان جهت بدهند و در زمان بیداری یک قدم به هدف هایشان نزدیکتر شوند.

 

نیدرا سرما و گرما

نیدرا سرما و گرما

 

نیدرای سرما و گرما به آدم ها کمک می کند تا با بیشترین و کمترین هر حقیقتی آشنا شوند، فضای امن ذهنشان را گسترش دهند، دیدشان را نسبت به مسائل بازتر کنند تا بتوانند بهترین ها را انتخاب کنند.

نیدرای متضاد که نیدرای سرما و گرما یکی از آنهاست برای تنظیم حالات روحی آنها طراحی شده است که با انجام آنها می توانند حالات روحی خودشان را متعادل تر کنند.

 

آموزش یوگانیدرا سرما و گرما

شما می توانید توضیحات بیشتر را در مقاله ی نیدرای سرما و گرما مطالعه کنید؛ فایل صوتی نیدرا را دانلود کنید؛ 21 تا 60 بار به آن گوش دهید و از تجربیاتتان برای ما بنویسید.

 

https://www.doyou.com/try-these-6-relaxing-yoga-nidra-techniques-to-prep-for-deep-sleep-36361