در این مقاله به گزارش مصور مذاکرات نماینده رسمی انجمن ورزشی یوگای کشور با رئیس وقت فدراسیون آسیایی یوگا درسال ۲۰۰۹ در خصوص ورزشی شدن رشته یوگا و آماده سازی مربیان یوگای ایران و یوگای ورزشی در ایران جهت برگزاری مسابقات یوگای کشوری می پردازیم.

 

Yogashiromani Dr. Gopal Ji President                            سید محمد حسام الذاکرین

رئیس فدراسیون آسیایی یوگا                                           نماینده رسمی انجمن ورزشی یوگا کشور

 

 

درسال ۲۰۰۸ با توجه به حساسیت فراوان در خصوص انطباق رشته ورزشی یوگا با استانداردهای ورزشی موجود و مابقی رشته‌های ورزشی، تصمیم انجمن یوگا برآن شد که مقدمات ورزشی شدن این رشته را فراهم نماید و با توجه به کارآمدی مدرس محترم این انجمن، بنا شد جناب آقای سید محمد حسام الذاکرین رایزنی‌های مربوطه را با فدراسیون جهانی یوگا و همچنین فدراسیون آسیایی یوگا برای انجام امور آغاز نماید. پس از تماس‌های مکرر، قرار حضوری نماینده ایران و پرزیدنت وقت فدراسیون آسیایی یوگا در دهلی ( ژانویه ۲۰۰۹ ) گذاشته شد.

طی چند دوره مذاکرات، جناب آقای گوتام سارکار مدرس نمونه ورزش قهرمانی یوگای هند به عنوان مدرس تعلیمی برای مربیان یوگای ایران انتخاب شد.

همچنین مقرر شد طی سفرهای جناب آقای گوتام سارکار به ایران همه‌ی موارد مربوط به مقرراتِ درس‌نامه‌ها و سیلابس‌های مرتبط با ورزش قهرمانی یوگا تسلیم انجمن یوگای کشور، فدراسیون ورزش‌های همگانی و وزارت ورزش و جوانان کشور گردد و همچنین درس‌نامه‌های مربوط به دوره‌ی مربی گری درجه ۳ تصحیح و عملیاتی‌تر گردند.

پس از سفر جناب آقای گوتام سارکار به ایران، تعداد زیادی از مربیان درجه ۳ یوگای کشور، دوره‌های داوری را گذرانده و طی آن تا به امروز چندین دوره مسابقات یوگای سراسری، منطقه‌ای و استانی در ایران برگزار شده و فصل نوینی در استاندارد سازی ورزش یوگا در ایران رقم خورده است.

 

 

 

نمونه مدارک ارائه شده به مربیان یوگای کشور پیوست می‌باشد.