دوره آموزشی پرانایاما

ورود به وبینار
فایل های دوره

دوره آموزشی پرانایاما

ورود به وبینار
فایل های دوره

پرانایاما علم تنفس است

شگفتی تنفس این است که می توان آن را ارادی و آگاهانه هم انجام داد.
براساس علم پزشکی، تنفس آگاهانه می تواند روشی برای افزایش ایمنی بدن ، القا حالت آرامش ، ایجاد ثبات عاطفی ، بهبود سلامت  قلب و دستگاه تنفسی باشد.
سلامت دستگاه تنفسی در درمان بیمارهای قلبی عروقی ، سندرم متابولیک ، دیابت ، سرطان وبیماری های روان تنی و … تأثیر بسزایی دارد .
تمرینات پرانایاما سیستم مغزی را به دستگاه تنفسی پیوند می دهد وفرد را برای تولید، دفع و کنترل هورمون های مرتبط با شرایط آماده میکند.
بنابراین پرانایاما یا هنر دم گستری علاوه بر سیستم تنفسی، در شرایط بحرانی به بهبود عملکرد سیستم عصبی و سایر سیستم های بدنی کمک میکند.

هنر دم گستری

پرانایاما یا هنر دم گستری به معنای مدیریت انرژی نیروی حیاتی بواسطه تنفس های آگاهانه است.

پرانا در ادبیات فارسی معادل کلمه جان است. شاید شنیده باشید بعضی از افراد اصطلاحا می گویند جان در بدنم نیست. یا اینکه دست و پاهایشان جان ندارد و احساس می کنند توان کار کردن ندارند. این حالات به معنی اینست که انرژی حیاتی در اندام آن افراد دچار بهم ریختگی شده است.

هنر دم گستری یا پرانایاما کمک میکند تا فرد بتواند با کنترل نیروی حیات سلامتی و شادابی خود را به دست آورد.

پرانایاما  محدود به چند تکنیکی که در کتابهای یوگا وجود دارد نیست بلکه، گستره  وسیع و جامع تری دارد.

گرند مستر ذاکرین در دوره پرانایاما ( هنر دم گستری ) صد تکنیک متنوع و کارآمد را به شرکت کنندگان این دوره  آموزش می دهند.

تاثیرات جسمی و ذهنی تکنیک های پرانایاما

درسنامه پرانایاما در کانون پرورش تن و روان طوری تدوین شده است که هر فرد با ویژگی خاص(مثل قهرمانان ورزشی ) و حتی محدودیت (مثل بیماران و سالمندان ) بتواند برای بهبود شرایط جسمانی و روانی اش در این دوره شرکت نماید.

دوره پرانایاما(هنر دم گستری) در کانون پرورش تن و روان در حال برگزاری  است .

این دوره  در 16 جلسه 90 دقیقه ای  در یک روز مقرر از  ماه  به صورت غیرحضوری ( وبینار) برگزار می شود.

ویدئوی هرجلسه به مدت 48 ساعت بر روی سایت کانون پرورش تن و روان بارگزاری خواهد شد تا افرادی که  به هر دلیل، موفق به حضور در جلسه  نشده اند بتوانند از مطالب بهره مند شوند.

لازم یه ذکر است شرکت کنندگان در بقیه روزها ، توسط گرند مستر نیرا به صورت تلفنی مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی یوگا الاینس اینترنشنال هند ،برای دوره آماده سازی مربی گری پرانایاما به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

بدیهی است بعد از این دوره آماده سازی ، دوره مربی گری پرانایاما برای آن دسته از افراد که موفق به کسب درجه قبولی دوره  آماده سازی  شده اند برگزار خواهد شد.

پرانایاما هنر تنفس
پرانایاما هنر تنفس
تکنیک مراقبت از ریه
فواید ذهنی و جسمی پرانایاما

هنر دم گستری

پرانایاما یا هنر دم گستری به معنای مدیریت انرژی نیروی حیاتی بواسطه تنفس های آگاهانه است.

پرانا در ادبیات فارسی معادل کلمه جان است. شاید شنیده باشید بعضی از افراد اصطلاحا می گویند جان در بدنم نیست. یا اینکه دست و پاهایشان جان ندارد و احساس می کنند توان کار کردن ندارند. این حالات به معنی اینست که انرژی حیاتی در اندام آن افراد دچار بهم ریختگی شده است.

هنر دم گستری یا پرانایاما کمک میکند تا فرد بتواند با کنترل نیروی حیات سلامتی و شادابی خود را به دست آورد.

پرانایاما  محدود به چند تکنیکی که در کتابهای یوگا وجود دارد نیست بلکه، گسترده  وسیع و جامع تری دارد.

گرند مستر ذاکرین در دوره پرانایاما ( هنر دم گستری ) صد تکنیک متنوع و کارآمد را به شرکت کنندگان این دوره  آموزش می دهند.

پرانایاما هنر تنفس

تاثیرات جسمی و ذهنی تکنیک های پرانایاما

پرانایاما هنر تنفس

درسنامه پرانایاما در کانون پرورش تن و روان طوری تدوین شده است که هر فرد با ویژگی خاص(مثل قهرمانان ورزشی ) و حتی محدودیت (مثل بیماران و سالمندان ) بتواند برای بهبود شرایط جسمانی و روانی اش در این دوره شرکت نماید.

دوره پرانایاما(هنر دم گستری) در کانون پرورش تن و روان در حال برگزاری  است .

این دوره  در 16 جلسه 90 دقیقه ای  در یک روز مقرر از  ماه  به صورت غیرحضوری ( وبینار) برگزار می شود.

ویدئوی هرجلسه به مدت 48 ساعت بر روی سایت کانون پرورش تن و روان بارگزاری خواهد شد تا افرادی که  به هر دلیل، موفق به حضور در جلسه  نشده اند بتوانند از مطالب بهره مند شوند.

تکنیک مراقبت از ریه

لازم یه ذکر است شرکت کنندگان در بقیه روزها ، توسط گرند مستر نیرا به صورت تلفنی مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

بعد از اتمام دوره مدرک بین المللی یوگا الاینس اینترنشنال هند ،برای دوره آماده سازی مربی گری پرانایاما به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

بدیهی است بعد از این دوره آماده سازی ، دوره مربی گری پرانایاما برای آن دسته از افراد که موفق به کسب درجه قبولی دوره  آماده سازی  شده اند برگزار خواهد شد.

فواید ذهنی و جسمی پرانایاما

معرفی دوره هنر دم گستری توسط گرند مستر نیرا

معرفی دوره هنر دم گستری توسط گرند مستر نیرا

یک قدم تا ثبت نام در کلاس ها

همین الان ثبت نام کنید

ثبت نام کنید