با ما همراه باشید تا کوانتوم را به زبان ساده تری به شما توضیح بدهیم.

ما صاحب اتم های بدن خودمان هم نیستیم.

تا به حال به اتم های تشکیل دهنده ی یک دانه ی گندم فکر کرده اید که یک پرنده می خورد؟

یا ذرات تشکیل دهنده ی یک سیب که ما میخوریم؟

یا مولکول های تشکیل دهنده ی یک ماهی کوچک که توسط یک ماهی بزرگ خورده می شود؟

کوانتوم به زبان ساده

سیستم هاضمه ی همه ی موجودات زنده آنها را تغییر می دهند و به طبیعت بازمیگردند و نقش خود را به نحوه ی دیگری در چرخه ی حیات بازی می کنند.

ذرات همیشه هستند؛ اتم ها، مولکول ها. همیشه وجود دارند.

حدودا 8 میلیارد انسان روی کره ی خاکی در حال زندگی کردن هستند. به نظر شما این تعداد جمعیت وزن زمین را بیشتر می کند؟!

قاعدتا خیر؛ چون می آیند و از مولکول ها و سلول هایی که روی همین زمین هستند استفاده می کنند، بزرگ می شوند، پیر می شوند و می روند و به طبیعت بازمیگردند.

پس کالبد تشکیل دهنده ی همه ی ما عاریه ای است. همه ی اتم ها و مولکول ها بارها و بارها در بدن موجودات زنده می آیند، زندگی می کنند و میروند.

 

کوانتوم

کوانتوم

 

حالا اینکه تو در کالبد عاریه ای خود چه می کنی مهم است.

3 حالت وجود دارد:

  • تو به این دنیا می آیی، یک زندگی عادی را تجربه می کنی و تمام.
  • حالت بعدی این است که تو به این دنیا می آیی بر طبق تقشه ی الهی که برایت مقدر شده زندگی می کنی، به رسالتت در این دنیا پی می بری و دیگران را هم کمک می کنی که به دارمای حقیقی خودشان پی ببرند و به تکامل روح خودت و دیگران کمک می کنی و راهنماییشان می کنی.
  • حالت سوم اینگونه است که تو کلا مسیر را اشتباه متوجه می شوی و از مسیر خارج شده باشی و حتی دیگران را هم از مسیر اصلی خود دور کنید.

حال اینجا سوال سومی مطرح می شود:

تو با این کالبد عاریه ای که در اختیار داری چه می کنی؟

 

کوانتوم

کوانتوم

 

https://quantum-journal.org