خودکاوی تکنیکی در مدیریت ذهن است که اگر افراد شکل اشتباه آن را انجام دهند، منجر به خسارت درونی میشود.

بعد از اینکه افراد تکنیک های مختلف مدیریت ذهن را یاد می گیرند. قسمتی از شبانه روز را باید به خودکاوی اختصاص دهند. اگر این کار به شکل صحیح انجام نگیرد. آرام آرام چیزی شکل می گیرد که خیلی مورد پسند شما نیست. این امر باعث شروع خود انتقادی می شود.

خودانتقادی مخرب ترین اسلحه برای از بین بردن خودتان و زندگیتان است.

 

خودکاوی

خودکاوی

 

چرا خودانتقادی و خودکاوی شکل می گیرد و از خودمان ناراضی می شویم؟

 به دلیل اینکه چیزی که در ذهن شما است با اتفاقی که در زندگیتان رخ داده باهم یکی نیستند. البته این زاویه  از روز اول برای همه وجود دارد اما مقدار زاویه بین ذهنیت و مسائل به وقوع پیوسته بسیار ناچیز است.

به طور مثال شما می خواهید به عدد صد برسید ولی به عدد نود و نه رسیدید. با صد خیلی فرقی ندارد. اما کمی زمان که بگذرد این زاویه زیاد می شود و شما به عدد هشتاد می رسید. ممکن است در این حالت برای این زاویه و نرسیدن دلایلی بیاورید. خیلی اوقات عوامل بیرونی مانند فرهنگ، جامعه و غیره را دلیل این زاویه بدانید.

زمان بیشتری که بگذرد و جلوتر بروید متوجه زیاد شدن این زاویه می شوید، در این مرحله ممکن است کمی دلسرد شوید و خودتان را نقد کنید. ناخودآگاه گوش می سپارید به حرف آدمهایی که آنها هم از خودشان راضی نیستند. آرام آرام زمان می گذرد و چیزی که در فکر شما بوده مقدار کمی از آن اتفاق افتاده است. در نتیجه شروع به انتقاد از خود و دیگران می کنید. بخصوص خود انتقادی از خودتان بیشتر می شود. بعد از مدتی انتقادها حالت ناخوشایندی هم پیدا می کنند. ممکن است خودانتقادی تا توهین به عزت نفستان هم پیش رود.

اما اگر شما تکنیک های مدیریت ذهنی که آموزش دیده اید را به کار بگیرید، شروع به خودکاوی صحیح و بررسی خودتان می کنید. این کار باعث می شود از سیر نزولی و افزایش زاویه ، بین خواسته ای که در ذهن دارید با آن چیزی که اتفاق افتاد جلوگیری شود.

برای جلوگیری از این اتفاق روشهای متعددی وجود دارد تا شما جلوی خودانتقادی و شکست عزت نفس را بگیرید.

تکنیک های تفکر و آگاهی

از طریق تکنیک های بسیار ساده ای که در مدیریت ذهن به تفکر و آگاهی معروف هستند، این مهم انجام میگیرد.

تفکر و آگاهی ها باعث می شوند انرژی که صرف خودانتقادی می کنید برای آنالیز خود بگذارید. به این واسطه خودکاوی را شروع کنید و امکانات درونی خود را بیشتر شناسایی کنید. براین اساس نوع هدف متناسب تر با خودتان را انتخاب می کنید. باعث پیشرفت بهتر شما می شود و عزت نفس را در شما بالا می برد. عزت نفس بیشتر قدرت تفکر و ریسک پذیری صحیح شما را بالا می برد.

این یعنی موفقیت به نسبت آدمهای دیگری که مدیریت ذهن را نمی شناسند.

 

 

 

https://www.allrelationshipmatters.com.au/insights-healthy-relationships/self-criticism