مرداد 17, 1401
  مرداد 17, 1401
0
0

دسته: مقالات پرانایاما

تکنیک تنفسی ریه ی چپ و راست

تکنیک تنفسی ریه چپ و راست

انجام تکنیک تنفسی ریه چپ و راست پرانایاما به افزایش حجم و ظرفیت ریه های شما کمک می کند و همچنین اگر فشاری بین دنده های شما است برداشته شود و فاصله بین...
 
ادامه مطلب
پرانایاما چیست

پرانایاما چیست؟

  پرانایاما علم تنفس تحقیقات علمی وجود دارد که نشان می دهد تنفس عمیق و آگاهانه می تواند برای سلامت جسم و روان مفید باشد. نفس کشیدن عملی غیر ارادی...
 
ادامه مطلب
پرانایاما و اکسیداسیون

پرانایاما و اکسیداسیون

    تعاریف پرانایاما پرانایاما مجموعه تکنیکهایی برای کنترل و هدایت پرانا در کوشاها (بدنهای جسمانی و انرژیتیک) است. براساس فلسفه یوگا پنج کوشا داریم. این پنج کوشا همان هفت بدن انرژیتیک...
 
ادامه مطلب
تنفس تکنیک پنجره

تنفس تکنیک پنجره

انجام تنفس تکنیک  پنجره به افزایش حجم و ظرفیت ریه ها کمک می کند. مراحل انجام تکنیک تنفس پنجره پرانایاما به شرح زیر است : فضایی راحت و آرام را برای انجام...
 
ادامه مطلب
تکنیک تنفس چند مرحله ای

تکنیک تنفس چند مرحله ای

تکنیک تنفس چند مرحله ای، در این ایام به سلامت ریه ها و آرامش درونی شما کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات قبلی  به مبحث پرانایاما و اکسیداسیون درپرانایاما پرداخته شده و از فواید...
 
ادامه مطلب
تکنیک تنفس نگاه پس شانه

تکنیک تنفس نگاه پس شانه

انجام  تکنیک تنفس نگاه پس شانه  باعث افزایش حجم ریه، پاکسازی قلب، پاکسازی گره کاردیاکی می شود و همچنین دردهای مزمن قفسه سینه را کاهش می دهد. در مقالات قبلی ...
 
ادامه مطلب
تکنیک تنفسی همراه با گوی

تکنیک تنفسی همراه با گوی

انجام  تکنیک تنفسی همراه با گوی بطور هم زمان باعث کاهش دردهای ناحیه سر، گردن، سرشانه و بازوها و همچنین افزایش حجم ریه ها می شود. در مقالات قبلی  به...
 
ادامه مطلب
پرانایاما مفرح قلب

پرانایاما مفرح قلب

در این مقاله می خواهیم درباره تاثیر تکنیک های پرانایاما (هنردم گستری) بر تقویت قلب صحبت کنیم. تاثیرات “پرانایاما مفرح قلب”را از چهار منظر بررسی می کنیم: دانستن این نکته بسیار حائز...
 
ادامه مطلب