0
0

کلاس یوگا با نیرا

دوره یوگا با نیرا

همیشه از جایی شروع می کنم که دیگران عقب می کشند.

من فقط به مسئولیت اجتماعی خودم می اندیشم.

به شما فکر می کنم به ایجاد بستری از شادی و آرامش برای بانوان سرزمینم .

به درک مشترکی که اگر اتفاق بیفتد تبدیل می شود به درمان و روحیه خوب برای زندگی بهتر .

من اوج گرفتن جسم و پرواز ذهن بر فراز سلامتی و شادی را دوست دارم و همیشه به این اندیشیده ام که چگونه می توانم آن را به شما هدیه دهم..