خرداد 7, 1401
  خرداد 7, 1401
0
0

کلاس TTC PRANAYAMA

در دوره مربیگری پرانایاما کانون پرورش تن و روان روشهای صحیح و اصول مقدماتی تا پیشرفته تکنیک های تنفسی و پرانایی و نحوه انجام صحیح تکنیک های پیشرفته ارائه میگردد.متقاضیان این دوره باید حتما پیش مربیگری پرانایاما را در کانون پرورش تن و روان با تدرتس گرند مستر ذاکرین گذرانده باشند.