دوره

کارگاه های کوچک و تحولات بزرگ

کارگاه های کوچک تحولات بزرگ

ایده این کارگاه ها زمانی نه چندان دور به ذهن من رسید .در شرایط بد اقتصادی بودم و هنوز کانون  را راه اندازی نکرده بودم.

از طرف یه شرکت مسافرتی به من پیشنهاد کار به عنوان مربی مدیتیشن در تورهای یک روزه اطراف تهران پیشنهاد شد .

پیشنهاد این بود که: افرادی برای رفع خستگی به تورهای یک روزه اطراف تهران اعزام می شوند در بین آنها ممکن است کسی باشد که به مدیتیشن در طبیعت علاقه داشته باشد ْشما باید این افراد  را فقط به مدت یک ساعت از گروه جدا کنید و به آنها تمرین دهید.

ایده بسیار خام بود  و در شاَن من به عنوان یک استاد بزرگ نبود .

فکری کردم و ایده این کارگاه ها به ذهنم رسید و باعث شد زندگی خودم هم دستخوش تحول بشود . هر هفته جمعه ها ساعت ۴ صبح در میدان ونک سوار اتوبوس تورهای یک روزه می شدم و در میانه راه برایشان صحبت می کردم که کجا میخواهیم برویم و و راه از لحاظ شرایط جغرافیایی دارای چه مفهوم ذهنی است و ...

مجبور بودم مطالعه کنم . مجبور بودم بیشتر ورزش کنم . یوگا کنم و تمرینات مراقبه خودم را بیشتر و بیشتر کنم .

بعد از مدتی تحولات این کارگاههای کوچک را در خودم و دیگران دیدم.